Poznejte tajemství Prahy - skupinové tematické vycházky s Portou Praga (min. 2 noci, snídaně, vycházka)

Hotel Orion ***, PRAHA
Poznejte tajemství Prahy - skupinové tematické vycházky s Portou Praga (min. 2 noci, snídaně, vycházka) - Agentura Porta Praga pořádá tematické vycházky a vlastivědné výlety pro širokou veřejnost. Témata jsou velmi různorodá a obvykle se setkávají s velkým zájmem veřejnosti. Pojďte se připojit a vydat se po cestách naší historie, po stopách slavných osobností, poznat, jak vypadala Praha v minulosti a jak se rozvíjela.

Nabídka je závislá na aktuálním programu Porty Praga – viz pravidelný měsíční přehled.

POBYT PRO SENIORY - POZNÁVEJTE MATIČKU PRAHU

 • POBYTOVÝ BALÍČEK OBSAHUJE:
 • ubytování se snídaní v hotelu Orion *** (min. 2 noci)
 • jednu procházku s odborným výkladem, případné vstupné do objektů není zahrnuto v ceně
 •  
 • Níže je uvedena CENA ZA NOC za osobu. Po výběru konkrétního termínu pobytu bude v kalkulaci uvedena cena za celý pobyt.
 •  
 • Na vyžádání sestavíme program pobytu dle Vašich představ, poradíme a zajistíme vstupenky na divadelní přestavení, koncerty, výstavy, a mnohé další...

Být seniorem je u nás výhodou:

 • Jednolůžkový pokoj bez příplatku
 • Délka pobytu dle Vaší volby (min. 2 noci)
 • • Možnost cestovního pojištění za zvýhodněnou cenu (úraz, osobní věci, odpovědnost za škodu, zrušení cesty)

Možnost využít zvýhodněných cen pro seniory na jízdu ČD:

 • • Poukázky na přepravu platné pro účastníky pobytů Cestování pro seniory (včetně doprovázející osoby bez omezení věku)
 • • Jednotná cena zpáteční jízdenky "odkudkoli kamkoli" - výhodné pro cesty na větší vzdálenost.

Program procházek Porta Praga pro SRPEN 2013

 • 24.so. Půlnočním Pražským hradem. V noci je naše Národní kulturní památka bez turistů a procházka nočními nádvořími je určitě velmi romantická. A tak si připomeneme historii vývoje Hradu, podíváme se na některé zajímavosti, povíme si o architektech a panovnících, kteří se nejvíce podepsali na jeho podobě. Sraz ve 21.30 u sochy T.G.Masaryka na Hradčanském náměstí.
 •  
 • 25.ne. Fürstenberská zahrada a vinice sv. Václava. Jedna z nedávno otevřených pražských zahrad si Vás dovoluje pozvat k návštěvě. Jedná se o terasovou zahradu o rozloze více jak 1,5 ha patřící do komplexu jižních palácových zahrad, která byla zpřístupněna v r. 2008 po dvouleté rekonstrukci a je na ní celkem 10 teras. Na závěr vycházky se projdeme vinicí sv. Václava – podle legendy jde o nejstarší vinici, která připomíná osobu knížete Václava. Sraz ve 14.00 v atriu stan. metra A Malostranská. Vstupné do zahrady 50 Kč.
 •  
 • 26.po. Sté výročí českého unikátu - kubistické architektury. Právě před 100 lety se objevily pod vyšehradskými hradbami stavby ve stylu architektonického kubismu. Při vycházce se seznámíme s trojdomem na Rašínově nábřeží, Kovařovicovou vilou, činžovními domy v Neklanově ulici od Josefa Chochola a poté se zastavíme i před objekty v zástavbě asanovaného Podskalí, na jejichž fasádách se objevily ozvuky kubismu, spíše už v poloze dekoru. Sraz v 16.30 na stanici tram 3,7,17 Výtoň směrem do centra.
 •  
 • 28.st. Strahov a Hřebenka. Při procházce projdeme další vilovou čtvrtí, která vznikala v prvorepublikovém období a je místem i velmi intenzívní současné zástavby. Na svahu pod strahovským stadionem mezi staršími usedlostmi během 20. století byla postavena řada vil a rodinných domků. Připomeneme si výrazné sídlo sochaře Vosmíka s romantickou hradní věží, vlastní vilu Machoninových, stavby A. Belady, R. Stockara, F. Kavalíra i Šaldovu vilu, kterou v druhé fázi upravoval arch. F. Zelenka. Sraz v 17.00 na stanici aut. č. 176 Stadion Strahov.
 •  
 • 31.so. Tajemná, zvláštní a neobvyklá místa v Praze, po stopách legend, pověstí a pražských strašidel - ze Starého na Nové Město. Trochu „nevážně“ pojatá procházka pro všechny, kteří se chtějí seznámit s místy, která jsou „nabitá energií a událostmi “ – popravovalo se zde, staly se tady neobvyklé věci, stavby jsou spojeny s různými záležitostmi, které je měly ochránit, vyprávějí se různé pověsti atd. Sraz v 15.00 u Staroměstské mostecké věže na Křížovnickém nám u Karlova mostu.

Program procházek Porta Praga pro ZAŘÍ 2013

 • 1.ne. Ženy na pozadí dějin. Pojďme se projít částí Prahy a připomenout si některé ženy, které v naší historii sehrály podstatnou roli. Pořádáno ve spolupráci s Klubem Za starou Prahu. Sraz ve 14.00 na nábřeží u Národního divadla, u můstku, který vede na Slovanskou ostrov.
 •  
 • 2.po. Zlatá ulička. Váš oblíbený lektor dr. Kadlec z Pražského hradu nás provede jednou z nejznámějších pražských uliček a připomene nám řadu zdejších zajímavostí. Pozor – omezený počet osob, na tuto vycházku je třeba se předem přihlásit. Sraz ve 14.00 u hlavního vstupu do Katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Jednotné vstupné do uličky 50 Kč.
 •  
 • 3.út. Bílkova vila – celková prohlídka. Opět se podíváme do pracovního i soukromého prostoru fenomenálního umělce Františka Bílka. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 16.30 před objektem vily, Mickiewiczova ul. (tram č. 22 stan Královský letohrádek a vrátit se kousek zpět) Jednotné snížené vstupné do objektu 40 Kč.
 •  
 • 4.st. Kolem Prašné brány na Staré Město, dům od domu. Skoro každý dům v Celetné ulici má svá tajemství, která se týkají výzdoby, stavební historie nebo majitelů - budeme je společně objevovat! Sraz v 17.00 u Prašné brány (směr ul. Na příkopě)
 •  
 • 7.so. Za karmelitkami a Marií Elektou na Hradčany. Zajímat nás bude historie řádu karmelitek, kde se v Praze usadily, jaké byly jejich osudy, podíváme se do prostoru kostela sv. Benedikta, kde jsou ostatky Marie Elekty, jedné z nejvýznamnějších karmelitských řeholnic v Praze. Sraz ve 14.00 na Hradčanském náměstí u Mariánského sloupu uprostřed. Dobrovolné vstupné 20 Kč/ osobu, které dáme do kostelní kasičky.
 •  
 • 9.po. Barrandov. Před 130 lety zemřel francouzský vědec, jehož výzkumy jsou úzce spojeny s lokalitou v jižní části Prahy, kde byla vybudována vilová čtvrť, která již právě 85 let nese jeho jméno. Urbanistický koncept zástavby Barrandova vznikl na konci 20. let z iniciativy bratrů Havlových. Jednotlivé vily navrhovali známí architekti M. Urban, R. Stockar, F. .A. Libra, J. Frőhlich a další. Kolem filmových ateliérů, řady pozoruhodných vil i chátrajících barrandovských teras (v současné době mají být zahájeny práce na rekonstrukci) sejdeme k bývalému plaveckému bazénu. Připomeneme si i významnou přírodní lokalitu Barrandovské skály. Sraz v 17.15 na stan.aut. 105, 230 Filmové ateliéry – směr z centra.
 •  
 • 11.st. Pohořelcem dům od domu. Bývalé předměstí Hradčan je částí Prahy s bohatou a zajímavou stavební historií. Sraz v 17.00 uprostřed Pohořelce u sochy Jana Nepomuckého.
 •  
 • 14.so. Příběh Pražského hradu. Projdeme si společně gotické podlaží Starého královského paláce, všimneme si architektury doby Karla IV. i krásné Sloupové síně jeho syna Václava IV. V těchto místech je dnes umístěna výstavní expozice Příběh Pražského hradu, která dokumentuje historii hradu, s celou řadou zajímavostí jako např. pohřební korunovační klenoty, hrob bojovníka a další. Sraz ve 14.00 u monolitu na III. hradním nádvoří. Vstupné do objektu 140/70 Kč.
 •  
 • 16.po. Svatováclavská kaple. Detailně si prohlédneme působivý interiér této kaple, která je jinak nepřístupná a pouze se do ní nahlíží a budeme si povídat s o sv. Václavovi a dalších zajímavostech, vše v podání dr. Kadlece, kterého znáte již z předchozích akcí. Pozor – omezený počet osob, na tuto vycházku je třeba se předem přihlásit. Sraz ve 14.00 u hlavního vstupu do Katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Jednotné vstupné do kaple 50 Kč.
 •  
 • 17.út. Letohrádek královny Anny v Královské zahradě Pražského hradu. Prohlídka interiéru i exteriéru. A ještě jednou Pražský hrad – tentokráte se pod vedením odborných lektorek Pražského hradu vydáme do Letohrádku královny Anny, který se speciálně pro nás otevře. Náhradní akce za zrušenou vycházku v červnu. Pozor – omezený počet osob, na tuto vycházku je třeba se předem přihlásit telefonicky nebo mailem. Sraz v 15.00 u Zpívající fontány před letohrádkem. Jednotné vstupné do letohrádku 50 Kč.
 •  
 • 20.pá. Hanspaulka. Jméno čtvrti dal pozdně barokní zámeček, který si na místě staré viniční usedlosti s panoramatickým rozhledem nechal vystavit měšťan Han Paul Hippman. Okolí zámečku lákalo ve 20. století k prestižní vilové zástavbě od stylu české moderny a holandského hnutí de-stijl, staveb architektů E. Linharta, B. Fuchse, J. Chochola, L. Žáka (pro Lídu Baarovou) až po současné viladomy podle návrhů L. Lábuse a dalších. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 17.00 na stan. aut. č. 131 Hanspaulka – směr z centra.
 •  
 • 21.so. Praha 6 na seznamu Unesco? Zajímavá místa a mnoho informací o tom, co určitě ještě nevíte. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz ve 14.00 na stan. tram. č.22 Královský letohrádek.
 •  
 • 22.ne. Klementinum. Bývalý jezuitský areál nám dnes po rekonstrukci nabídne prohlídku unikátních historických prostor se Zrcadlovou kaplí (originálně řešená zrcadlová výzdoba), Barokním knihovním sálem nebo Astronomickou věží vysokou 68 m, odkud je i překrásný výhled na okolí. Podařilo se nám domluvit slevu na vstupném do objektu. Pozor – na prohlídku je třeba se předem přihlásit. Sraz v 15.00 před objektem Zrcadlové kaple na nádvoří pod věží – nejlépe využít vstup z Mariánského náměstí). Vstupné do objektu 100 Kč.
 •  
 • 22.ne. Rudolfinum. Na tento den nabízíme ještě jednu prohlídku interiérů běžně nepřístupného objektu. Projdeme si interiéry Rudolfina a povíme si o historii stavby, o České filharmonii a dalších. Sraz v 15.00 u postranního vstupu z Alšova nábřeží.
 •  
 • 24.út. Pražská potrubní pošta – poslední svého druhu na světě. Seznámíme se s fungováním této úžasné technické památky, dozvíme se něco z její historie pošta v Praze a podíváme se do centrály. Potrubní pošta je v soukromých rukou a připravuje se její opětovné fungování. Pozor – omezený počet osob, na vycházku je třeba se předem přihlásit. Akce se koná od 16.30, sraz v ul. Politických vězňů čp. 2.
 •  
 • 25.st. Praha významných astronomů, matematiků a fyziků. T. Brahe. T. Hájek z Hájku, J Kepler, A. Einstein – to jsou některá jména těch, kteří inspirovali naši procházku. Sraz v 17.00 na rohu ul. Celetná a Staroměstské náměstí.
 •  
 • 28.so. Valdštejnská zahrada a Vojanovy sady z botanického hlediska. Opět se setkáme s pí dr. Skalickou,která nám svým poutavým výkladem přiblíží zdejší rostliny. Sraz ve 14.00 v atriu stan, metra A Malostranská.
 •  
 • 29.ne. Colloredo Mansfeldský palác aneb palácová architektura na Starém Městě s prohlídkou interiéru tohoto paláce. Nedávno veřejnosti nově otevřený objekt, který dostala a bude využívat GHMP, je významnou ukázkou barokní architektury. Využijeme jeho zpřístupnění a pokocháme se jeho uměleckou výzdobou. Sraz ve 14.00 před sochou Karla IV. na Křížovnickém náměstí (palác se nachází v Karlově ulici a je před ním velmi rušno, do paláce si od sochy Karla IV. přejdeme). Vstupné do objektu 60/30 Kč.

Vyberte termín pobytu od - do:

Zakladní popis

Hotel Orion *** je ideálně umístěný ve velmi klidné, krásné a prestižní části Prahy, Královských Vinohradech. Všech 26 prostorných a moderně vybavených pokojů a apartmánů, pravá finská sauna a nadstandardní služby hotelu čekají na Vaši návštěvu.

Doprava k hotelu

 • metro: stanice Náměstí Míru (400m od hotelu) - linka A
 • tramvaj: zastávka Jana Masaryka (300m od hotelu) - linky 4, 22, 57,59 / zastávka Náměstí Míru (400m od hotelu) - linky 4, 10, 16, 22, 51, 57,59
 • autobus: zastávka Náměstí Míru (400m od hotelu) - linka 135Vybavení pokoje

pokojů celkem
26
telefon
TV
SAT TV
lednice
kuchyň
vybavení na přípravu kávy a čaje
vana
sprcha
WC
toaletní potřeby
fén
trezor
protipožární systém

Možnosti pokoje

pro alergiky
třetí lůžko v pokoji: pevná postel

Hotelové služby

recepce
směnárna
fax na recepci
internetový koutek
WiFi v lobby
žehlicí prkno na recepci
žehlička na recepci
výtah
prádelna/ čistírna
parkoviště - nehlídané

Restaurace

snídaně buffet

Nejžádanější vybavení

WiFi
zvířata povolena
nekuřácký pokoj

Wellness & sport

sauna

PRAHA

Psaná historie Prahy začíná v 9. stol., doklady osídlení však sahají mnohem dále. Již ve středověku patřila Praha k nejkrásnějším městům Evropy a během staletí si vysloužila mnoho přívlastků – kamenná, zlatá, stověžatá, matka měst, hlava království... Největší rozkvět asi zažívala v době Karla IV. a Rudolfa II. Postupně zde vznikaly důležité instituce, umělecko-historické památky, architektonické skvosty takového významu, že roku 1992 bylo historické centrum (866 ha) zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Život v Praze jejím obyvatelům i návštěvníkům zpříjemňuje i poměrně rozsáhlé množství zeleně – parky, zahrady, dokonce i lesy a chráněná území. Na své si zde přijdou milovníci divadla, hudby všech žánrů, sportu, návštěvníci galerií, gurmáni ... Pohodlí a odpočinek turisté najdou v mnoha ubytovacích zařízeních a restauracích různorodých typů a kategorií.

Pořadatel zájezdu

Podobné produkty