Naše webové stránky používají k vylepšování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Rozumím

Cestování pro seniory 55+

Poznávací zájezd JORDÁNSKO A IZRAEL

Jordánsko / Jordánsko

Doprava

Letecky Praha

Strava

polopenze

Akce

NOVINKA

Cena za osobu od
39 690 Kč
(9 dnů, Letecky, polopenze)
Doprava Termín Nocí Strava Aktuální sleva Cena od Dítě
Letecky Praha 17.11. - 25.11.2019 8 polopenze 39 690 Kč
Cena obsahuje

- Leteckou přepravu Praha–Ammán–Tel-Aviv–Praha
- Letištní taxy a poplatky
- Transfer na letiště a zpět
- Transfery klimatizovanými minibusy či autobusy dle programu
- 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
- 8x polopenzi,
- Jordánské vízum
- Vstupné do navštívených objektů na území Izrael
- Český průvodce po celou dobu zájezdu
- Místní průvodce

Cena neobsahuje

- Odletová taxa cca 15 USD (platba na místě)
- Komplexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna zájezdu

Upozornění:
- Nedoporučujeme klientům s jakýmkoli zdravotním omezením.

Popis zájezdu

Zájezd nás zavede do dvou zemí Blízkého východu za poznáním antických, biblických i islámských památek. Budeme procházet místy dávných biblických příběhů i křižáckých válek. K Jordánsku neodmyslitelně patří starodávná pouštní města - nabatejská Petra, antický Jerash, uvidíme neskutečné přírodní scenérie Wadi Rum a vykoupeme se v Mrtvém moři. Druhou zemí Blízkého východu je Izrael, navštívíme nejen biblický Jeruzalém s nesčetnými památkami, kde se odehrávaly příběhy Starého a Nového zákona

.1. DEN – Odlet z Prahy, přílet do Ammánu, transfer do hotelu, nocleh.

2. DEN – Prohlídka jordánského hl. města AMMÁNU – starověká část, ammánská citadela na kopci nad městem, Archeologické museum a krátce i nový Ammán s moderní a upravenou podobou. JERASH – perla Jordánska, rozkládající se na svazích návrší Gilead, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu – Agora, velmi zachovalé cesty lemované sloupovím, tři amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemiss. Projedeme krajinou mezi plantážemi oliv a piniovými háji do městečka AJLUN – jeden z nejvýznamnějších křižáckých pouštních hradů – islámská pevnost postavená r. 1184-85 na obranu proti vojenským nájezdům křižáků, železné doly města Ajlun a obchodní cesty mezi Jordánskem a Sýrií. Krásné výhledy na Jordan valley, do Sýrie, Libanonu i Izraele. K večeru návrat na ubytování do Ammánu.

3. DEN – Královská cesta – starověké město MADABA – město Nabatejců, byzantské a umajlovské umění. Město proslulé svými mozaikami. Následuje posvátná hora NEBO (802 m n.m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, aby odtud ukázal „Zemi zaslíbenou“, byzantský kostel, nádherná mozaika. Otevře se nám překrásný výhled na údolí řeky Jordán, ale ina velkou část Jordánska, Izraele aPalestiny. Dále jeden z nejznámějších a nejlépe dochovaných křižáckých hradů KERAK z 12. století. Nocleh u Petry.

4. DEN – Celodenní prohlídka fascinujícího „růžového” skalního města PETRA (UNESCO), unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m. Město je přístupné pouze úzkou skalní soutěskou Sig (1200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených složitými sochami – Pokladnice, Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a klášter aj. Nocleh opět u Petry.

5. DEN – WADI RUM (UNESCO), známá také jako The Valley of Moon, skalní věže z narůžovělého pískovce, měsíční krajina, skalní brány, rokle a soutěsky. fakult. 2 hod. projížďka terénními vozy určitě stojí za to – úžasné skalní scenérie z bílého, růžového a fialového písku. Přejezd k Rudému moři, ubytování v populárním přímořském letovisku AQABA, podvečer volný program.

6. DEN – Ráno přejezd pouštní dálnicí na sever, opustíme Jordánsko na hraničním přechodu Allenby Bridge. IZRAEL – přes nádherné údolí Wádí Qilt do nejstaršího města na světě (9 000 let) - JERICHO, oáza se zavodňovacím systémem, obklopená datlovníky a palmami, mešity, římské paláce a krásné mozaikové dlažby (krátká prohlídka Jericha). QUMRAN – proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Nejníže položené odkryté místo světa MRTVÉ MOŘE – unikátní slané jezero, vysoká koncentrace minerálů sléčivými účinky, koupání. Nocleh Jeruzalem (3x).

7. DEN – JERUZALÉM – Svaté město pro věřící tří náboženství, město, které před více jak 3 000 lety prohlásil král David za hlavní město a jeho syn Šalamoun nechal postavit První chrám. Prohlídka – OLIVETSKÁ HORA – místo Nanebevstoupení Krista, chrám Pater Noster, jeskyně, nádherné výhledy na celé Staré město, návštěva Getsemanské zahrady, bazilika Utrpení a chrám hrobu Panny Marie aj. Odjezd do BETLÉMA – chrám Narození páně s jeskyní, návštěva kostelů svaté Kateřiny a Grotto.

8. DEN – Hora SION – archeologický areál Davidova města, Cenaculum – místo poslední večeře, hrob krále Davida, Dormition – místo Nanebevzetí Panny Marie, Bazilika zesnutí. Pokračujeme ke Zdi nářků, Staré město, židovská čtvrť, Křížová cesta - Via Dolorosa, Chrám Božího hrobu - uctívaný jako Golgota neboli hora Kalvárie, kostel sv. Anny a nádrž Bethesda aj.

9. DEN – Okružní jízda novými částmi JERUZALÉMA – památník holocaustu Yad Vashem, zastávka u izraelského parlamentu – budova Knesset z červeného jeruzalémského pískovce. Transfer na letiště do Tel-Avivu a odlet do Prahy.

Cena obsahuje

- Leteckou přepravu Praha–Ammán–Tel-Aviv–Praha
- Letištní taxy a poplatky
- Transfer na letiště a zpět
- Transfery klimatizovanými minibusy či autobusy dle programu
- 8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
- 8x polopenzi,
- Jordánské vízum
- Vstupné do navštívených objektů na území Izrael
- Český průvodce po celou dobu zájezdu
- Místní průvodce

Cena neobsahuje

- Odletová taxa cca 15 USD (platba na místě)
- Komplexní pojištění léčebných výloh vč. pojištění pro případ storna zájezdu

Upozornění:
- Nedoporučujeme klientům s jakýmkoli zdravotním omezením.

Poznávací zájezd JORDÁNSKO A IZRAEL ***

Poloha

8x ubytování v hotelu*** (5 nocí v Jordánsku a 3 noci v Izraeli) – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím s polopenzi